ยินดีต้อนรับ

งานพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร


การประเมินผล

  ระบบประเมินผลกิจกรรมชุมนุมภาคเรียนที่1/2558 จะเปิดให้ครูที่ปรึกษากิจกรรมเข้าใช้ในวันที่ 11-14 กันยายน พ.ศ. 2558  

รายงานผล*ครูที่ปรึกษาเมื่อประเมินผลในระบบแล้วให้กดปุ่ม บันทึก พร้อมทั้งปริ้นหน้าผลการประเมินส่งแนบมากับรายงานการประเมิน ที่ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภายในวันที่ 14 กันยายน 2558

บริการ

รูปกิจกรรมชุมนุม

ชุมนุมใดต้องการแสดงรูปกิจกรรมในเวปไซต์ สามารถส่งเมลล์รูปโดยตั้งหัวเรื่องเมลล์ด้วยชื่อชุมนุมไปที่ std0020@pcrs.ac.th

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

คุณครูท่านใดต้องการชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านใหม่ สามารถติดต่อได้ที่ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือ ที่ครูอรรถวิทย์